Περιγραφή θέσης εργασίας

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, η οποία δραστηριοποιείται στο κλάδο του τρόφιμου, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Περιγραφή Θέσης
• Επίβλεψη της τήρησης των διαδικασιών για την ομαλή λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας 
• Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο παραγωγής
• Διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων
• Οργάνωση του εργαστήριου παραγωγής 
• Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα
Προφίλ Υποψηφίου
• Πτυχίο ΤΕΙ Τεχνολογίας Τροφίμων ή ΑΕΙ Γεωπονίας
• Δύο (2) έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανία τροφίμων
• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Επιθυμητή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
• Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
• Οργανωτικές ικανότητες και προσοχή στην λεπτομέρεια 
Παροχές Εταιρείας
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Δυναμικό περιβάλλον εργασίας