Περιγραφή θέσης εργασίας


Τεχνικοί Ιατρικών Μηχανημάτων (Έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικής εταιρείας στον κλάδο των ιατρικών μηχανημάτων, αναζητά δύο (2) άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

Τεχνικοί Ιατρικών Μηχανημάτων
 (Έδρα Θεσσαλονίκη)

Περιγραφή Θέσης

• Αναβάθμιση των συστημάτων ιατρικών μηχανημάτων και αντλιών
• Επισκέψεις σε νοσοκομεία και πελάτες της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα
• Χρήση συστημάτων ERP με σκοπό την καταχώρηση αναβαθμίσεων και πληροφοριών

Προφίλ Υποψηφίου
• Απόφοιτος/η ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ ιδανικά από κλάδο της τεχνολογίας ιατρικών οργάνων
• Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση 
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
• Διαθεσιμότητα για ταξίδια
• Αξιοπιστία, συνέπεια και επαγγελματισμός 
• Ικανότητα αναλυτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων

Παροχές Εταιρείας
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Εταιρικό αυτοκίνητο
• Ευχάριστο κλίμα εργασίας