Περιγραφή θέσης εργασίας

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας πολυεθνικής εταιρείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:Τεχνίτης/ τρια Ηλεκτρολογικής Συντήρησης (Έδρα Θεσσαλονίκη)Περιγραφή Θέσης• Hands-on επίλυση ηλεκτρολογικών προβλημάτων και προβλημάτων αυτοματισμού• Καθημερινός έλεγχος λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων• Συντήρηση και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού• Παρακολούθηση διαδικασιών λειτουργίας και προληπτικής συντήρησης• Καθημερινή επικοινωνία με τα διάφορα τμήματα του εργοστασίουΠροφίλ Υποψηφίου• Πτυχίο ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας• Πέντε (5) έτη απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανικό περιβάλλον• Κάτοχος βεβαίωσης αναγγελίας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 3ης ομάδας Ά ειδικότητας • Επιθυμητή η γνώση συστημάτων PLC• Γνώση εγκατάστασης, παραμετροποίησης και συντήρησης οργάνων μέτρησης • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας• Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office • Ικανότητα εργασίας και απόδοσης υπό πίεση• Οργάνωση, συνέπεια και ομαδικότητα• Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες Παροχές Εταιρείας• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών• Μεταφορά από και προς το εργοστάσιο• Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση • Δυναμικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας