Περιγραφή θέσης εργασίας

Η εταιρεία-πελάτης

Η TractorGPS ασχολείται με εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας σε ένα ευρύ φάσμα αγροτικών καλλιεργειών. Το όνομα της εταιρείας, η οποία λειτουργεί με επιτυχία τα τελευταία 10 περίπου χρόνια, είναι πλέον συνυφασμένο με τις καινοτομίες στον χώρο της Γεωργίας. Έχοντας πάντα ώς μοχλό ανάπτυξης τους ανθρώπους της, η TractorGPS, έχει καταφέρει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στον επιχειρηματικό στον κλάδο της αγροτεχνολογίας. Οι άνθρωποι της εταιρείας, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων γύρω από τις σύγχρονες τεχνολογίες της γεωργίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Μια ομάδα που απαρτίζεται από μηχανικούς, γεωπόνους, ηλεκτρονικούς, πωλητές, οικονομολόγους κ.α., φέρνει ένα μοναδικό συνδυασμό δεξιοτήτων για την ενίσχυση και την πρόοδο της εταιρείας. 

Όλα τα τμήματα της εταιρείας συνεργάζονται για να προσφέρουν στον πελάτη πραγματικές, ολοκληρωμένες λύσεις Γεωργίας Ακριβείας αλλά και να σχεδιάσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς.

Η θέση

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα ενταχθεί στο τμήμα Πωλήσεων και θα αναλάβει την προώθηση και πώληση εξοπλισμού γεωργίας ακριβείας στην Βόρεια Ελλάδα, έχοντας ως βάση την έδρα της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές του Στελέχους Πωλήσεων Προϊόντων Αγροτεχνολογίας θα περιλαμβάνουν:

 • Διερεύνηση των αναγκών των πελατών και συνεργασία με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας για παροχή ολοκληρωμένων λύσεων
 • Ενημέρωση δυνητικών πελατών, επίδειξη και πώληση των προϊόντων αγροτεχνολογίας
 • Διατήρηση και επέκταση του πελατολογίου
 • Προετοιμασία οικονομικών προσφορών για τις ανάγκες πωλήσεων
 • Εφαρμογή πλάνου για την επίτευξη στόχων
 • Σύνταξη αναφορών - reporting.

 • Το προφίλ σας

  Προκειμένου να είστε σε θέση να ανταποκριθείτε στα καθήκοντα της θέσης, θα πρέπει να διαθέτετε τα ακόλουθα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στις πωλήσεις, ιδανικά στον κλάδο των αγροτικών εφοδίων/γεωργικών συστημάτων
 • Γνώσεις πάνω στα αγροτικά μηχανήματα και τις αγροτικές εργασίες
 • Ευχέρεια στη χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης
 • Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα
 • Ισχυρές διαπροσωπικές, επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες
 • Αυτοπαρακίνηση και ενθουσιασμό
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χρήσης Η/Υ (CRM, MS Office).
 • Επιπρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

 • Επαφή με τον αγροτικό τομέα
 • Επαφές με αγρότες.
 • Ο πελάτης μας προσφέρει

  Εφόσον επιλεγείτε για την κάλυψη της θέσης του Στελέχους Πωλήσεων Προϊόντων Αγροτεχνολογίας, σας προσφέρονται τα ακόλουθα:

 • Ανταγωνιστικές σταθερές αποδοχές
 • Bonus επίτευξης ρεαλιστικών στόχων
 • Εταιρικό αυτοκίνητο, laptop και κινητό τηλέφωνο
 • Κάλυψη εξόδων μετακίνησης
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.