Περιγραφή θέσης εργασίας

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
 


Περιγραφή Θέσης
• Διαχείριση και εξυπηρέτηση υφιστάμενου πελατολογίου 
• Διεύρυνση πελατολογίου
• Παρακολούθηση του ανταγωνισμού και των εξελίξεων της αγοράς
• Παρουσίαση της εταιρίας και των προϊόντων της
• Παρακολούθηση και υποστήριξη πελατολογίου
• Διενέργεια αναφορών προς τη Διοίκηση

Προφίλ Υποψηφίου
• Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον ένα (1) έτος σε αντίστοιχη θέση
• Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ ιδανικά Οικονομικής κατεύθυνσης ή Μarketing
• Επιθυμητή η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας ή άλλης ξένης γλώσσας
• Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS Office 
• Πελατοκεντρικός χαρακτήρας, προσήλωση στους στόχους της εταιρίας
• Ανεπτυγμένες διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
• Οργανωτικότητα, μεθοδικότητα, συνέπεια και επαγγελματισμός
• Δυνατότητα ταξιδίων και δίπλωμα αυτοκινήτου

Παροχές Εταιρείας
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο
• Μπόνους
• Προοπτικές εξέλιξης σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία