Περιγραφή θέσης εργασίας

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εμπορικής εταιρείας αθλητικών ειδών, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Πωλητής/τρια Καταστήματος (Σπάτα, Αττικής)

Περιγραφή Θέσης

• Υποδοχή πελατών στο κατάστημα, διερεύνηση των αναγκών τους και προώθηση των προϊόντων
• Τακτοποίηση των εμπορευμάτων μέσα στο κατάστημα 
• Διεκπεραίωση ταμειακών συναλλαγών και συμμετοχή σε υποστηρικτικές διαδικασίες του καταστήματος 

Προφίλ Υποψηφίου
• Απόφοιτος/η Λυκείου / ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ 
• Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση 
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Καλός χειρισμός Η/Υ και εφαρμογών MS Office 
• Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & πελατοκεντρική αντίληψη
• Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίτευξη στόχων
• Ικανότητα προσαρμογής σε δυναμικό εργασιακό περιβάλλον 

Παροχές Εταιρείας
• Σύμβαση αορίστου χρόνου 
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
• Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.