Περιγραφή θέσης εργασίας

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
 


Περιγραφή Θέσης
• Επίβλεψη κατασκευής οικοδομικών έργων
• Οργάνωση και συντονισμός των εργασιών
• Εφαρμογή των χρονοδιαγραμμάτων και των διαδικασιών ποιότητας

Προφίλ Υποψηφίου
• Επαγγελματική εμπειρία 5 έτη σε κατασκευή οικοδομικών έργων
• Πτυχίο ΑΕΙ Πολιτικού Μηχανικού
• Αρίστη γνώση αγγλικής γλώσσας
• Αρίστη γνώση Η/Υ (AutoCAD, ArchiCAD)
• Ανεπτυγμένες οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
• Δυνατότητα ταξιδίων

Παροχές Εταιρείας
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Προοπτικές εξέλιξης σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία