Περιγραφή θέσης εργασίας


Η ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε. Ελληνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, με ηγετική θέση στο χώρο της παραγωγής φαρμάκων και καλλυντικών, ζητά να προσλάβει στο Κέντρο Διανομής της Θήβας για την παροχή εργασίας (διανομές παραγγελιών) στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Παιανίας :

Οδηγός Φορτηγού Γ Κατηγορίας

(Κωδ.: ΟΦΓΚ_2022)

Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον Transportation Operations Manager και θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  • Παραλαβή και φόρτωση παραγγελιών για διανομή .
  • Παράδοση παραγγελιών – είσπραξη αντικαταβολών.
  • Τήρηση των κανόνων ασφαλείας και σωστής πρακτικής διανομής φαρμακευτικών προϊόντων
  •  Απαραίτητα Προσόντα :

  • Απόφοιτος Λυκείου ή Μέσης Εκπαίδευσης / Logistics
  • Καλές επικοινωνιακές & οργανωτικές δεξιότητες
  • Να είναι Κάτοικος Παιανίας
  • Εμπειρία 2-3 ετών σε αντίστοιχη θέση
  • Απαραίτητη η άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ