Περιγραφή θέσης εργασίας

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
 


Περιγραφή Θέσης
• Υπεύθυνος/-η για την λειτουργία της παραγωγής, την ποιότητα της κατασκευής και τις εξελίξεις των μηχανήματων
• Διασφάλιση και βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και παραγωγικότητας
• Προληπτική συντήρηση και έλεγχος των μηχανών
• Διάγνωση και επίλυση βλαβών
• Βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας

Προφίλ Υποψηφίου
• Απόφοιτος/-η Λυκείου/ΙΕΚ//ΤΕΙ Τεχνικής Κατεύθυνσης
• Απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
• Απαραίτητη η γνώση κατασκευών, αυτοματισμού, μηχανισμών
• Επιθυμητή η γνώση ηλεκτρολογίας
• Διάθεση για εργασία σε δυναμικό περιβάλλον
• Οργανωτικότητα και μεθοδικότητα
• Υπευθυνότητα, συνέπεια, επαγγελματισμός

Παροχές Εταιρείας
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Προοπτικές εξέλιξης σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία