Περιγραφή θέσης εργασίας

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, Γνωστής Ελληνικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στον κλάδο των Κατασκευών, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Περιγραφή Θέσης
Μελέτη και σχεδίαση ολοκληρωμένων λύσεων τόσο στην φάση προσφοράς όσο και στην τελική εφαρμογή του έργου
Εκπόνηση μελετών σε σχέδια autocad ή pdf αναφορικά με τα έργα της εταιρείας 
Κοστολόγηση και σύνταξη προσφορών για δυνητικά έργα
Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα για την ομαλή εξέλιξη του επιχειρηματικού πλάνου της εταιρείας
Αποδεδειγμένη γνώση στην επίβλεψη έργων 
Συμμετοχή στο μελετητικό σκέλος των διαγωνισμών και εκπόνηση του αντίστοιχου πλάνου
Προφίλ Υποψηφίου
Εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε μελέτες ή/και εργοτάξιο
Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ
Πολύ καλή γνώση σύνταξη μελετών
Άριστη γνώση Autocad, Microsoft Office & ERP
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Μεθοδικότητα, ομαδικότητα και εστίαση στη λεπτομέρεια
Χαρακτηριστικά Θέσης Εργασίας
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Σύγχρονο αναπτυσσόμενο περιβάλλον