Περιγραφή θέσης εργασίας

Join our Team @Παιανία, Κεντρικά γραφεία Κύριες αρμοδιότητες:

 • Δημιουργία τεχνικών προτάσεων και παρουσίασής τους στους πελάτες
 • Υποστήριξη των βιομηχανικών πελατών σε υλικά κίνησης και αυτοματισμού (PLC, SCADA, ρυθμιστές στροφών κλπ.)
 • Επικοινωνία με τους πελάτες για τη διερεύνηση των αναγκών της εφαρμογής και την επιλογή κατάλληλων υλικών
 • Υποστήριξη των πελατών σε θέματα καλωδίωσης και παραμετροποίησης των υλικών


 • Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας
 • Πάνω από 3 χρόνια εμπειρία σε βιομηχανικούς αυτοματισμούς (PLC, SCADA κλπ) ή/και συστήματα κίνησης (κινητήρες, ομαλούς εκκινητές, ρυθμιστές στροφών, servo κλπ).
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
 • Καλή γνώση Microsoft Office, SAP
 • Διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Εμπορική, μεθοδική και στρατηγική αντίληψη
 • Ομαδικότητα και συνεργασία
 • Επιθυμητή τεχνογνωσία στο αντικείμενο των βιομηχανικών υλικών και εφαρμογών

 • Επικοινώνησε άμεσα μαζί μας στο [email protected] για να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας και να υποβάλετε το βιογραφικό σας!