Περιγραφή θέσης εργασίας

Κωδ. Θέσης:

  CCSE /772

Κύριες Αρμοδιότητες της θέσης:

 • Ευθύνη υλοποίησης και υποστήριξης Telecom υπηρεσιών εταιρικών πελατών (DATA, VOICE), με βασικό στόχο την γρήγορη υλοποίηση και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των εταιρικών μας πελατών
 • Δεύτερο επίπεδο διαχείρισης βλαβών εταιρικών πελατών
 • Συντονισμός επιμέρους εσωτερικών τμημάτων στην υλοποίηση υπηρεσιών και διαχείριση βλαβών
 • Συντήρηση, λειτουργία και αναβάθμιση του IP Access Δικτύου πανελλαδικά
 • Διαχείριση SLA συμβολαίων εταιρικών πελατών
 • Συμμετοχή σε έργα λειτουργίας και βελτιστοποίησης του δικτύου
 • Συμμετοχή σε πιστοποιήσεις της εταιρίας
 • Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Τηλεπικοινωνιών ή και Ηλεκτρονικής)
 • Κάτοχος πιστοποίησης τουλάχιστον CCNA
 • Εμπειρία στον χώρο των τηλεπικοινωνιών τουλάχιστον 3 έτη
 • Εμπειρία σε Routers, Switches, Firewalls, Pbx (Cisco, Huawei, ASA, Alcatel κλπ)
 • Εμπειρία με εργαλεία παρακολούθησης, διαχείρισης δικτύου και Customer Relationship Management (NMS,CRM)
 • Καλή γνώση των βασικών πρωτοκόλλων διασύνδεσης/επικοινωνίας/δρομολόγησης σε fixed /wireless δίκτυα παρόχων (π.χ. PPP, Ethernet, IPv4/IPv6, OSPF, BGP, MPLS/EoMPLS/VPLS)
 • ’ριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • ’ριστη γνώση χρήσης Η/Υ
 • Ικανότητες και Δεξιότητες

 • Εμπειρία σε τεχνολογίες και διαχείριση εξοπλισμού τηλεφωνίας (SIP, ISDN, SS7, Gateways, SBC) θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Πιστοποιήσεις Cisco επιπέδου CCNP / CCNP Voice και εμπειρία σε Τηλεφωνικά Κέντρα θα ληφθούν σοβαρά υπόψη
 • Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Δυνατότητα συνεχούς προσαρμογής και εκμάθησης νέων τεχνολογιών
 • Δυνατότητα σχεδιασμού και οργάνωσης, διαχείρισης χρόνου και όγκου εργασίας
 •  Η εταιρία προσφέρει: 

 • Ιδιωτικό Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης
 • Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας