Περιγραφή θέσης εργασίας

Αναζητώ Καθηγητή στην περιοχή Πεντέλη για ένα παιδί ηλικίας 13 ετών. Οι υπηρεσίες που επιθυμώ είναι Ιδιαίτερα μαθήματα για μερική απασχόληση.