Περιγραφή θέσης εργασίας

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής τροφοδοτικής εταιρείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης: Εργάτης/τρια Αποθήκης (Picker)(Ταύρος,Αττική)Περιγραφή Θέσης• Καταγραφή και picking παραγγελιών• Scanning προϊόντων • Συμμετοχή σε υποστηρικτικές εργασίες αποθήκης Προφίλ Υποψηφίου• Απόφοιτος/η Λυκείου• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή• Εργατικότητα• Μεθοδικότητα• Συνέπεια• Ομαδικό πνεύμα συνεργασίαςΠαροχές Εταιρείας• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών• Πρωινό ωράριο εργασίας