Περιγραφή θέσης εργασίας


Τίτλος : Εξωτερικούς Συμβούλους Professional Υπηρεσιών- ΕΥΟΣΜΟΣ(NoFra/EVOS_09)
Περιοχή : ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΛΟΙΠΗ/ΑΛΛΟ
Τελευταία Ενημέρωση : 2/9/2018 4:02:00 μμ

Εξωτερικούς Συμβούλους Professional Υπηρεσιών- ΕΥΟΣΜΟΣ

Αρμοδιότητες:

 • Παρουσίαση της εταιρείας, των υπηρεσιών και των προϊόντων της
 • Παροχή προσωποποιημένης εξυπηρέτησης και υποστήριξης των πελατών της NOVA
 • Προώθηση και ανάπτυξη των πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών με βάση τις βέλτιστες πρακτικές πωλήσεων
 • Συνεχής παρακολούθηση, διατήρηση και ανάπτυξη πελατολογίου
 • Επίτευξη στόχων βάση μηνιαίου πλάνου πωλήσεων
 • Απαραίτητα Προσόντα:

 • Αναπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Πάθος για την εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Προϋπηρεσία 1-2 έτη σε αντίστοιχη θέση
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού H/Y, tablet
 • Ικανότητα και διάθεση επίλυσης προβλημάτων
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δυνατότητα εργασίας σε ευέλικτο ωράριο
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Ευχέρεια στη μετακίνηση
 • Παροχές:

 • Σταθερός μισθός
 • Bonus βάσει πωλήσεων και επίτευξης στόχων
 • Συνεχής εκπαίδευση (νέα προϊόντα, υπηρεσίες, προσωπική ανάπτυξη)