Περιγραφή θέσης εργασίας

Κωδ. Θέσης:

  CCCA 0817)

Κύριες Αρμοδιότητες της θέσης:

Ολοκληρωμένη και έγκαιρη διαχείριση αιτημάτων νέων και υφιστάμενων πελατών μέσω εισερχόμενων κλήσεων με τα παρακάτω καθήκοντα :

 • Επεξήγηση λογαριασμών
 • Διερεύνηση αναγκών πελατών σε αιτήματα διακράτησης
 • Διατήρηση της ικανοποίησης των πελατών σε υψηλά επίπεδα
 • Καταγραφή των πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού συστήματος
 • Απαραίτητα Προσόντα: 

 • Απολυτήριο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ σε περιβάλλον Windows
 • Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε περιβάλλον επαφής με πελάτες
 • Ευχέρεια στη δακτυλογράφηση
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • ’ριστες διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες σε προφορικό και γραπτό λόγο
 • Αυξημένες οργανωτικές ικανότητες
 • Ομαδικό πνεύμα, προσαρμοστικότητα σε περιβάλλον που συνεχώς εξελίσσεται, εξωστρέφεια και διάθεση για ανάπτυξη και επίτευξη στόχων
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες με βάση μηνιαίο εναλλασσόμενο πρόγραμμα
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους
 • Η εταιρία προσφέρει: 

 • Συνεχής Εκπαίδευση σε νέες υπηρεσίες, προϊόντα και διαδικασίες εξυπηρέτησης.
 • Δυνατότητα μετακίνησης από και προς την εταιρία με εταιρικά πούλμαν