ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1

Ο συγκεκριμένος εργοδότης δεν παρέχει πληροφορίες επί του παρόντος, για την επωνυμία του στην κοινότητα.

Εκπροσωπείς την εταιρεία;
Ενεργοποίησε το προφίλ σου

Αξιολογήσεις της εταιρείας ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

19/11/2018

Υπέρ
ΚΑΝΕΝΑ

Κατά
ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ

Άγνωστο
Δεν προτείνω αυτή την εταιρεία στους γνωστούς μου.