ΝΕΟΓΑΛ

4

Ο συγκεκριμένος εργοδότης δεν παρέχει πληροφορίες επί του παρόντος, για την επωνυμία του στην κοινότητα.

Εκπροσωπείς την εταιρεία;
Ενεργοποίησε το προφίλ σου

Αξιολογήσεις της εταιρείας ΝΕΟΓΑΛ

29/11/2018

Υπέρ
Αξιόπιστη εταιρεία με μεγάλη ανάπτυξη που νοιάζεται για τους υπαλλήλους της

Κατά
Θέματα ενδοεταιρικης επικοινωνίας

Άγνωστο
Προτείνω αυτή την εταιρεία στους γνωστούς μου.