ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

3

Ο συγκεκριμένος εργοδότης δεν παρέχει πληροφορίες επί του παρόντος, για την επωνυμία του στην κοινότητα.

Εκπροσωπείς την εταιρεία;
Ενεργοποίησε το προφίλ σου

Αξιολογήσεις της εταιρείας ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

24/10/2018

Υπέρ
Συνέπεια πληρωμών

Κατά
Συμπεριφορά αφεντικου

Άγνωστο
Δεν προτείνω αυτή την εταιρεία στους γνωστούς μου.