Ιωάννης Βαλσαμίδης

1

Ο συγκεκριμένος εργοδότης δεν παρέχει πληροφορίες επί του παρόντος, για την επωνυμία του στην κοινότητα.

Εκπροσωπείς την εταιρεία;
Ενεργοποίησε το προφίλ σου

Αξιολογήσεις της εταιρείας Ιωάννης Βαλσαμίδης

Κακο εργασιακό περιβάλλον. Εξωφρενική ψυχολογική πίεση.Αφερέγγυα

13/01/2021 - Εργαζόμενος - Πλήρης απασχόληση

Υπέρ
Δεν υπάρχει κανένα

Κατά
Αργή καταβολή μισθοδοσίας. Κακιστο εργασιακό περιβάλλον. Ψυχολογική πίεση προς τους εργαζόμενους σύνέπεια της μη τήρησης των συμφωνιών εργοδότη με προμηθευτές/πελάτες/υπαλλήλους.Εντέλως ανοργάνωτη επιχείρηση.

Εργαζόμενος - Πλήρης απασχόληση - Αθήνα - Υπάλληλος
Περίοδος απασχόλησης: Λιγότερο του ενός έτους.
Δεν προτείνω αυτή την εταιρεία στους γνωστούς μου.