ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

1

Ο συγκεκριμένος εργοδότης δεν παρέχει πληροφορίες επί του παρόντος, για την επωνυμία του στην κοινότητα.

Εκπροσωπείς την εταιρεία;
Ενεργοποίησε το προφίλ σου

Αξιολογήσεις της εταιρείας ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

22/11/2018

Υπέρ
Τιποτα

Κατά
Εκμετάλλευση λόγο ανεργίας. Πληρώνω όπως θέλη και όποτε θελη

Άγνωστο
Δεν προτείνω αυτή την εταιρεία στους γνωστούς μου.