Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

5

Ο συγκεκριμένος εργοδότης δεν παρέχει πληροφορίες επί του παρόντος, για την επωνυμία του στην κοινότητα.

Εκπροσωπείς την εταιρεία;
Ενεργοποίησε το προφίλ σου

Αξιολογήσεις της εταιρείας Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

18/11/2018

Υπέρ
Συναναστροφή με φοιτητές, εκ μάθηση νέων πραγμάτων

Κατά
-----

Άγνωστο
Δεν προτείνω αυτή την εταιρεία στους γνωστούς μου.