ΓΚ

1

Ο συγκεκριμένος εργοδότης δεν παρέχει πληροφορίες επί του παρόντος, για την επωνυμία του στην κοινότητα.

Εκπροσωπείς την εταιρεία;
Ενεργοποίησε το προφίλ σου

Αξιολογήσεις της εταιρείας ΓΚ

13/10/2018

Υπέρ
Τίποτα

Κατά
Πολλά

Άγνωστο
Προτείνω αυτή την εταιρεία στους γνωστούς μου.