ΥΓΡΟΓΚΑΖ ΑΕ

Ο συγκεκριμένος εργοδότης δεν παρέχει πληροφορίες επί του παρόντος, για την επωνυμία του στην κοινότητα.

Εκπροσωπείς την εταιρεία;
Ενεργοποίησε το προφίλ σου

Αξιολογήσεις της εταιρείας ΥΓΡΟΓΚΑΖ ΑΕ

26/10/2018

Υπέρ
Τήρηση μισθολογίου και ωραρίου εργασίας

Κατά
Δεν υπάρχουν

Άγνωστο
Προτείνω αυτή την εταιρεία στους γνωστούς μου.