Ευθυμία στη Ροτοντα κοιν.σ.επ

Ο συγκεκριμένος εργοδότης δεν παρέχει πληροφορίες επί του παρόντος, για την επωνυμία του στην κοινότητα.

Εκπροσωπείς την εταιρεία;
Ενεργοποίησε το προφίλ σου

Αξιολογήσεις της εταιρείας Ευθυμία στη Ροτοντα κοιν.σ.επ

22/11/2018

Υπέρ
Ευέλικτο ωράριο φιλικό περιβάλλον αλληλεγγύη

Κατά
Δεν υπάρχουν

Άγνωστο
Δεν προτείνω αυτή την εταιρεία στους γνωστούς μου.