Ημέρα από την κανονική του άδεια για κάθε τρεις (3) ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού, στο πλαίσιο της τριμερούς συμμετοχής στο έκτακτο και προσωρινό αυτό μέτρο

Με σκοπό τον περιορισμό και την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, όλες οι χώρες λαμβάνουν έκτακτα μέτρα.

Διαβάστε περισσότερα >>