Αλλάζει άρδην το σκηνικό για την άσκηση επαγγέλματος και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η μείωση των συντελεστών στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος αλλά και το νέο σύστημα υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών θα φέρουν πολύ μεγάλες ελαφρύνσεις για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις, ενώ σαφώς ευνοϊκότερο γίνεται το περιβάλλον για τις προσωπικές εταιρείες, ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες.

Οσο για τις επιχειρήσεις, θα δουν την επιβάρυνση να μειώνεται ακόμη και κατά 45% μέσα στην επόμενη διετία. Η αυτοαπασχόληση γίνεται και πάλι ελκυστική, καθώς, ειδικά για τους νέους επαγγελματίες, θα αρκεί να καταβάλλεται το 20% του εισοδήματος και με αυτό τον τρόπο θα καλύπτονται οι υποχρεώσεις και απέναντι στην εφορία και απέναντι στο ασφαλιστικό ταμείο. Στην πράξη θα φανεί αν αυτή η αλλαγή –η οποία μπορεί να γίνει ακόμη πιο αισθητή στο άμεσο μέλλον καθώς η κυβέρνηση θέλει να προχωρήσει στην κατάργηση και του τέλους επιτηδεύματος– θα αυξήσει ακόμη περισσότερο τον αριθμό των αυτοαπασχολουμένων.

Διαβάστε περισσότερα >>