Απλοποίηση διαδικασιών, γρήγορα αντανακλαστικά, ενσωµάτωση νέων τεχνολογικών εργαλείων και ευέλικτες µορφές εργασίας είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που συνθέτουν το προφίλ των σύγχρονων επιχειρήσεων οι οποίες προετοιµάζονται για τη µετάβασή τους στην εποχή του ψηφιακού µετασχηµατισµού.

Στην προσπάθειά τους να περιορίσουν τα κόστη και να αξιοποιήσουν τους διαθέσιµους πόρους για την απόκτηση τεχνογνωσίας και την επέκταση σε άλλες αγορές του εξωτερικού, οι επιχειρήσεις αποµακρύνονται από το µοντέλο της συγκέντρωσης περιουσιακών στοιχείων και επιλέγουν τη λύση της ενοικίασης επαγγελµατικών χώρων. Στην περίπτωση δε των startups, που τα κεφάλαια είναι µικρά, η συγκεκριµένη στρατηγική αποδεικνύεται ως η πλέον συµφέρουσα.

Διαβάστε περισσότερα >>