Ποιες είναι οι συνηθέστερες εργασιακές παροχές; Σε τι βαθμό υπάρχουν τελικά στη χώρα μας και ποια η σύγκριση με το εξωτερικό.

«Καλημέρα φίλε, σου στέλνω από το εταιρικό μου τηλέφωνο...».

Μπορεί να μην έλαβες ποτέ το παραπάνω μήνυμα από τον κολλητό σου, και αν το λάμβανες να αναρωτιόσουν πότε ο φίλος σου έγινε στέλεχος πολυεθνικής ώστε να έχει και εταιρικό τηλέφωνο, όμως η αλήθεια είναι ότι οι εταιρικές παροχές δεν είναι τόσο σπάνιες όσο πολλοί μπορεί να φανταζόμαστε.

Οι εταιρικές παροχές είναι υπηρεσίες που προσφέρουν αρκετές εταιρείες στους εργαζόμενούς τους πέραν του μισθού, προκειμένου να γίνουν και οι ίδιες περισσότερο ανταγωνιστικές εντός της αγοράς εργασίας. Οι παροχές δημιουργούν έτσι ένα ρεύμα υποψηφίων εργαζομένων που εκφράζουν συχνά την προτίμησή τους να εργαστούν σε συγκεκριμένες εταιρείες και όχι σε άλλες.

Η ιδιωτική ασφάλιση στην κορυφή των παροχών

Σύμφωνα με έρευνα του kariera.gr σε νέους εργαζόμενους των γενιών Y (18-29 ετών) και Z (16-18 ετών) η βασική παροχή που λαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων εργαζομένων, σε ποσοστό μάλιστα 40%, είναι η ιδιωτική ασφάλιση. Σε αυτό το ποσοστό περιλαμβάνονται και όσοι εργαζόμενοι έχουν συνταξιοδοτικό πρόγραμμα μέσω της δουλειάς τους. 

Η... προτίμηση στην ασφάλιση ως εταιρική παροχή δεν είναι, βεβαίως, τυχαία, αφού τα ασφάλιστρα για ομαδικά συνταξιοδοτικά συμβόλαια, τα ασφάλιστρα για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη (έως 1.500 ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο) και τα κουπόνια σίτισης (έως 6 ευρώ ανά ημέρα) είναι οι μόνες εταιρικές παροχές που απαλλάσσονται από τη φορολογία.

Από την άλλη πλευρά, άλλου τύπου παροχές είναι αρκετά περιορισμένες στην ελληνική αγορά εργασίας, καθώς, σύμφωνα με την έρευνα του kariera.gr, μόλις το 26% των εργαζομένων δήλωσε ότι στην εταιρεία που εργάζεται υπάρχει χρηματοδότηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων εκτός εταιρείας, το 33% απάντησε ότι λαμβάνει γονεϊκές ή άλλες άδειες πέρα από εκείνες που ορίζει η εργατική νομοθεσία, ενώ μόλις το 24% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι υπάρχει bonus ή κάποιου είδους συμμετοχή στα κέρδη της εταιρείας.

Συνολικά, πάνω από το 50% των νέων δεν έχουν καθόλου προγράμματα εξισορρόπησης προσωπικής-εργασιακής ζωής ή κάποιου άλλου είδους παροχή από την εταιρεία στην οποία εργάζονται.

Τα... παραδείγματα προς μίμηση

Διαβάστε περισσότερα >>