Αύξηση μισθών και απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα τον Μάρτιο 2019
Τι προκύπτει από τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις των επιχειρήσεων στον ΕΦΚΑ

Αύξηση των μισθών και της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας τον περασμένο Μάρτιο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018, καταγράφουν τα στατιστικά στοιχεία του ΕΦΚΑ.

Επισημαίνεται ότι από την 1η Φεβρουαρίου του 2019 έχουν τεθεί σε ισχύ οι νέοι αυξημένοι κατώτατοι μισθοί, οι οποίοι επηρέασαν και τη συνολική αύξηση των μισθών. Συγκεκριμένα, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε για όλους -ανεξαρτήτως της ηλικίας τους- στα 650 ευρώ μικτά, από 586,08 ευρώ που ήταν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2019, ενώ καταργήθηκε και ο υποκατώτατος μισθός των 510 ευρώ που αφορούσε νέους μέχρι 25 ετών. 

Αναλυτικότερα, πέντε είναι τα βασικά συμπεράσματα που αφορούν σε όλες τις μορφές απασχόλησης των 2.220.903 ασφαλισμένων στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ΕΦΚΑ για τον Μάρτιο του 2019. Από τα μηνιαία στοιχεία που δήλωσαν στον ΕΦΚΑ οι επιχειρήσεις όλης της χώρας, η εικόνα είναι η ακόλουθη:

α) Τον Μάρτιο του 2019 καταγράφεται αύξηση των ασφαλισμένων κατά 87.747 άτομα σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο που ήταν 2.133.156, 

β) η μερική απασχόληση βρίσκεται στο 29,34% με 651.673 ασφαλισμένους, 

γ) καταγράφεται αύξηση μισθών και ημερομισθίων και στην πλήρη εργασία και στη μερική απασχόληση, με αποτέλεσμα ο μέσος μισθός στο σύνολο των ασφαλισμένων (πλήρους και μερικής εργασίας) να ανέρχεται στα 968,88 ευρώ μικτά, ο μέσος μισθός στην πλήρη εργασία ήταν 1.200,24 ευρώ, ενώ ο μέσος μισθός στην μερική απασχόληση ήταν 408,83 ευρώ,

δ) από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι αυξήσεις στους μισθούς των υπαλλήλων (1,98%) ήταν μεγαλύτερες συγκριτικά από τις αυξήσεις όσων αμείβονται με ημερομίσθιο (0,93%) και

ε) σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2018, φέτος καταγράφεται αύξηση στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση στο μέσο ημερομίσθιο κατά 2,80%, ενώ ο μέσος μισθός αυξήθηκε κατά 3,08%. 

Διαβάστε περισσότερα >>