Κενές θέσεις στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής και στη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης

Νέες μόνιμες θέσεις στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής και στη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, προκηρύχθηκαν μέσω της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας.

Οι θέσεις που προκηρύχθηκαν έχουν ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα >>