Δημοσιεύτηκε ο νέος φορολογικός νόμος ΦΕΚ (201Α/ 12.1.2.2019), σύμφωνα με το οποίο από 1 η Ιανουαρίου 2020, έρχονται σημαντικές αλλαγές στο «φορολογικό τοπίο». 

«Η σημαντικότερη ίσως από αυτές είναι η αλλαγή στους φορολογικούς συντελεστές τόσο στα φυσικά πρόσωπα όσο και στα νομικά» ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Γεράγγελου.

Όσον αφορά στα φυσικά πρόσωπα έχουμε μείωση του εισαγωγικού συντελεστή για τα εισοδήματα έως 10.000€ από 22% σε 9% αλλά και παράλληλη μείωση των
συντελεστών των υπολοίπων κλιμακίων.

Η κυρία Γεράγγελου μας εξηγεί πώς διαμορφώνεται η νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα αλλά και ελεύθερου επαγγελματίες.

Διαβάστε περισσότερα >>